Home   ›   COMPLIMENTEN & KLACHTEN

COMPLIMENTEN & KLACHTEN

Wanneer u tevreden bent over onze dienstverlening of service, dan horen wij dat graag van u. Ook als u suggesties of tips ter verbetering heeft, nemen we deze graag in ontvangst.

Het kan echter ook voorkomen dat u een klacht heeft of ontevreden bent. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wachttijd, op de behandeling, op de manier waarop u te woord wordt gestaan of op andere zaken bij de Dienstapotheek. Wij vinden dit belangrijk om te weten.

Bespreek de klacht eerst met de apotheker

Probeer eerst het probleem met de apotheker te bespreken. Dat kan ook als een klacht over een medewerker van de apotheek gaat. Als de apotheker niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. 

Komt u er samen niet uit, dan kunt u hieronder lezen wat u vervolgens kunt doen.

Zorgverzekeraar aanspreekpunt voor zorgnota en zorgkosten

Uw zorgverzekeraar is het aanspreekpunt wanneer u vragen of klachten heeft over de zorgnota die u van uw zorgverzekeraar hebt ontvangen. Dat geldt ook voor vragen of klachten over de kosten voor de farmaceutische zorg. U vindt de contactgegevens van uw zorgverzekeraar op uw zorgnota en/of op uw polisblad. Vragen over uw medicijn kunt u stellen aan uw apotheker of apothekersassistent(e).

U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar

De bemiddelaar is onpartijdig en zoekt samen met u naar een oplossing voor uw probleem. Alles wat u aan deze persoon vertelt is vertrouwelijk. Als de bemiddeling naar uw idee niet voldoende resultaat oplevert, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de Klachtencommissie.

Beoordeling door de Klachtencommissie Openbare Apotheek

Misschien wilt u een uitspraak over uw klacht. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan de apotheker wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de Klachtencommissie Openbare Apotheek. Deze Klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit een voorzitter en 4 leden: 2 leden namens patiënten (NPCF/Zorgbelang Nederland) en 2 leden namens de apothekers (KNMP).

Advies en ondersteuning van de regionale adviespunten van Zorgbelang

BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS

De regionale adviespunten van Zorgbelang kunnen informatie geven over uw rechten als patiënt en u adviseren over wat u met uw klacht kunt doen.
Wacht u niet te lang met het indienen van een klacht. Hoe langer u wacht, hoe lastiger het wordt om precies te achterhalen wat er is gebeurd.

Klachtenbemiddeling
telefoon: 06-22921649, e-mail: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl
Klachtencommissie Openbare Apotheek
Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven