Home   ›   TARIEVEN

TARIEVEN

Het beschikbaar hebben van een spoedvoorziening brengt extra kosten met zich mee, waardoor de tarieven voor een spoedrecept hoger liggen dan in een gewone apotheek.

Recepten worden door de Dienstapotheek zo mogelijk rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. U heeft hier dus geen omkijken naar. Houdt u er wel rekening mee dat sommige geneesmiddelen niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze dient u dan direct te voldoen in de Dienstapotheek. De kosten van deze geneesmiddelen vallen door het spoedeisende karakter wel hoger uit dan bij uw eigen apotheek.

De prijs die wij rekenen voor de aan u geleverde geneesmiddelen inclusief de bijbehorende zorg, is opgebouwd uit twee onderdelen: de geneesmiddelkosten en de zorgkosten. Vanaf 1 april 2021 bedraagt het standaardtarief voor de zorgkosten € 28,73 (ANZ) en €12,00 (zaterdag overdag). Voor de geneesmiddelkosten hanteren wij de maximumprijs die door de overheid is vastgesteld.

Bovenstaande prijzen zijn van toepassing:

  • Als u niet verzekerd bent
  • Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de Dienstapotheek
  • Als u geneesmiddelen op recept krijgt die niet via uw basisverzekering worden vergoed

Vergoeding door de zorgverzekeraar geschiedt op basis van de polisvoorwaarden. Lees daarom de voorwaarden en vergoedingen van uw zorgverzekeraar altijd goed door.