Privacy

Uw privacy is een belangrijk recht en is dan ook bij wet geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet geeft u het recht om uw opgeslagen gegevens in te zien, te laten verbeteren, verwijderen of af te schermen. U kunt altijd uw eigen apotheek inzage vragen in uw dossier, nieuwe gegevens laten toevoegen of wijzigen of navragen wie uw gegevens heeft ingezien.

De aangesloten apotheken werken allemaal volgens een privacyreglement waarin alle maatregelen vastgelegd zijn m.b.t. de verwerking van uw gegevens.
Als u desondanks bezwaren heeft tegen inzage van uw gegevens door andere zorgverleners dan kunt u uw gegevens laten afschermen. U dient zich dan wel te realiseren dat uw geneesmiddelengebruik niet meer digitaal bewaakt kan worden en dit is dan ook niet aan te bevelen. Bezwaar maken kan via een formulier bij uw eigen apotheek. 

 

Download hier de privacyverklaring